Tävlingsvillkor:

Tävlingen anordnas av SJ AB. Du kan tävla obegränsat antal gånger.

Åldersgräns 18 år. Åldersuppgift samt adressuppgifter kommer begäras vid eventuell vinst.

Vinnaren är den som har flest rätt på kortast tid – din tid får du reda på i slutet av quizet.

Anställda inom SJ, GIFF och samarbetspartners samt familj till anställd får ej tävla.

Tävlingen avslutas 6:e februari kl 23.00. Quizet kan göras även efter detta datum dock utan möjlighet att medverka i tävlingen.

Vinnaren kontaktas via e-post.

Genom att delta i tävlingen och ange dina uppgifter i slutet av quizet medger du att SJ får spara din mailadress för framtida utskick – se detaljer nedan.

 

Behandling av personuppgifter:

SJ avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till SJ och som samlas in i samband med användandet av SJ QUIZ.

Syftet med SJs behandling av dessa personuppgifter är för riktad marknadsföring baserat på användarens medverkan i tävlingar samt lämna information om varor och tjänster från SJ AB-koncernen och utvalda samarbetspartners.

Genom att registrera personuppgifter samtycker medlemmen till att SJ, i egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för att förbättra SJs service och tjänster, informera om erbjudanden och övrigt i marknadsföringssyfte samt också testa tjänsterna och de system de tillhandahålls i.

Genom anmälan till SJ QUIZ samtycker användaren även till att mottaga information och marknadsföringsmaterial per telefon, e-post, sms/mms eller annat motsvarande sätt. Detta förutsätter att användaren vid anmälan eller senare uppgivit sin e-postadress eller mobiltelefonnummer till SJ.

Användaren har rätt att från SJ få information om behandlingen av de personuppgifter som berör denne. Användaren kan en gång per år, genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran till SJ, begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om denne. Användaren har rätt att begära att dennes uppgifter inte skall behandlas för direkt marknadsföring. Detta görs till SJ Prio Medlemsservice. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det SJ att vidta rättelseåtgärder.